Dermatoloji Uzmanı Zahide Eriş Eken

Kimdir?


2000 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden 2006 yılında mezun olan Dermatoloji Uzmanı Zahide Eriş Eken Dermatoloji ihtisasını 2007-2011 yılları arasında İstanbul Bezmi-Alem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Dermatoloji Anabilim Dalı’nda tamamlamıştır. 2011-2013 yılları arasında İstanbul Deri ve Tenasül Hastalıkları Hastanesi ve Konya Beyşehir Devlet Hastanesi’nde mecburi hizmetini tamamlamıştır.
Dermato-Kozmetoloji, Dermatolojik Cerrahi, Dermatolojide Estetik Uygulamalar (Dolgu, Mezoterapi, Prp, Kimyasal Peeling, Ameliyatsız iple yüz germe), Dermatolojide Lazer Uygulamaları, Dermatolojik Allerji, Dermatoskopi konularında Ulusal ve Uluslararası eğitimler ve toplantılarla güncel gelişmeleri takip etmekte ve çalışmalarda bulunmaktadır. Uzmanlık tezinde 'Psoriasisli Hastalarda Klinik ve Dermoskopik Tırnak Bulgularının Karşılaştırılması' konusu üzerine çalışan Dermatoloji Uzmanı Zahide Eriş Eken uzmanlık eğitimi süresince ve sonrasında aktif psoriasis ve dermatoskopi poliklinikleri yapmıştır. Dr. Öğr. Üyesi Zahide Eriş Eken 2013 yılından itibaren Grup Florence Nightingale Hastaneleri bünyesinde Dermatoloji ve Kozmetik Dermatoloji Bölümü'nde çalışmaktadır.
2018 Mayıs ayında dermatolojinin önde gelen isimlerinden Dr. Suzan Obagi'nin davetlisi olarak UPMC (University of Pittsburgh)'de Dermatoloji, Estetik ve Kozmetik Cerrahi Kliniğinde çalışmalarda bulunmuştur.


After entering in 2000, Dr. Faculty Member Zahide Eriş Eken graduated from İstanbul University Cerrahpaşa Medical School from 2006, and did her Dermatological specialization in İstanbul Bezmi-Alem University Medical School Hospital Department of Dermatology between 2007-2011. From 2011 to 2013 she did her obligatory service in İstanbul Skin and Genital Diseases Hospital and Konya Beyşehir Governmental Hospital.
She has been attending national and international seminars and meetings on Dermato-Cosmetology, Surgical Dermatology, Plastic Applications in Dermatology (Botox, Filling, Mesotherapy, Prp, Chemical Peeling, Non-Surgical Face Lift), Laser Applications in Dermatology, Allergic Dermatology, Dermatoscopy and been keeping herself up-to-date on new technologies and advancements. In her speciality thesis she worked on 'Decision of Findings on Nails of Patients with Psoriasis' and has been actively made psoriasis and dermascopy polyclinics throughout her education and forward. Since 2013, Dr. Faculty Member Zahide Eriş Eken has been working in Department of Dermatology and Cosmetic Dermatology within Florence Nightingale Group Hospitals.
In May 2018, with the invitation of the prestigious Dr. Suzan Obagi, she worked in UPMC (University of Pittsburgh) Dermatology, Plastic Surgery and Cosmetic Surgery Clinic.

Site Bülteni

Bu site dermatolojik uygulamalar ve estetik cerrahi konusunda bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Sitede yer alan içerik, video ve görseller bir hekim tedavisinin veya konsültasyonunun yerini alamaz. Sitemizde anlatılan işlemler bilgi, yorum ve görüntüler kişileri bilgilendirme amaçlıdır. Reklam, tanı ve tedaviye yönlendirme amacı taşımamaktadır.